En fyr vid havet

Frågor & svar

Här finner du svar på vanliga frågor. Klicka på den fråga du är intresserad av för att få reda på svaret.

  1. Vad innebär terapi?
  2. Vad är skillnaden mellan psykoterapi och psykoanalys?
  3. Hjälper terapi?
  4. Kan terapi vara skadligt?
  5. Vad kan jag förvänta mig av terapin?
  6. Hur lång är behandlingstiden?
  7. Vad kostar psykoterapi?
  8. Hur dåligt skall man må för att gå i terapi?

1. Vad innebär terapi?
Terapi är en samarbetsrelation mellan patienten och terapeuten, där man behandlar olika symptom med psykologiska metoder.

2. Vad är skillnaden mellan psykoterapi och psykoanalys?
Det finns flera former av psykoterapi. Bland annat psykoanalys beteendeterapi och familjeterapi.
Inom psykoanalys anser man att våra känslor och handlingar styrs av vårt undermedvetna. Upplevelser från barndomen som vi trängt bort stannar kvar inom oss och kan ge upphov till problem senare i livet. Med hjälp av psykoanalys förs de bortträngda känslorna upp till ytan så att de går att bearbeta.

3. Hjälper terapi?
Undersökningar visar att 80-90 procent av alla som gått i terapi upplever att de mår bättre efter avslutad behandling.

4. Kan terapi vara skadligt?
Ja, om den bedrivs på ett felaktigt sätt av outbildad eller bristfälligt utbildad terapeut. Ibland mår patienen också sämre i början av teapin, då bortträngda minnen och känslor kan komma upp till ytan.

5. Vad kan jag förvänta mig av terapin?
Små och vardagliga förändringar som är nog så viktiga. En ökad medvetenhet om dig själv samt ökad förmåga att hantera problem och svårigheter som kan uppkomma i livet.

6. Hur lång är behandlingstiden?
Allt från 6 veckor till flera år.

7. Vad kostar psykoterapi?
Normalpris ligger på 700-1500 kronor i timmen.

8. Hur dåligt skall man må för att gå i terapi?
När ditt vardagliga liv inte fungerar kan det vara bra att gå i terapi. Det kan vara fråga om bland annat relationsproblem i familjen eller på arbetet.