Tågspår

Beteendeanalys

För att Du som patient skall få en bättre struktur på Din situation, börjar vi första behandlingen med en dubbel terapitimme. I slutet av timmen gör vi tillsammans en beskrivning på ett blädderblock. Det som oftast ingår är följande:

 1. Beskrivning och utveckling av problemet.
 2. Situationer som styr och utlöser problem.
 3. Vad vidmakthåller problemet?
 4. Konsekvenser för individen och familjen.
 5. Vilka resurser har patienten att klara problemet?
 6. Patientens egen förklaring, både psykologisk och medicinsk.
  Se sambandet mellan kropp och psyke.
 7. Beskrivning av målet.
  Göra en struktur av problemet och hitta rätt vägar att utforma hjälp och stöd.