Höstfärgade träd

Arbetssätt

Den terapiform vi tillämpar är en blandning av kognitiv terapi och objektrelation. Den utgår från nuet och behandlar konkreta symptom som till exempel fobier, depressioner, panikångest, stressrelaterad problematik, med mera.

Teorin är att man av olika anledningar kan ha lärt in "felaktiga", negativa, beteenden, tankemönster och reaktioner. Terapin går ut på att få dig medveten om det positiva sätt du har att hantera problem och använda det aktivt. Vi tittar också på hur det förflutna påverkar dig och hjälper dig se vilka valmöjligheter du har i ditt liv.

Första behandlingen består av en dubbel terapitimme, då du får med dig en skriftlig redovisning. Du återkommer nästa vecka för att gå igenom denna och se om vi behöver lägga till något ytterligare. Beroende på personen och problemens art träffas vi en gång i veckan. Behandlingstiden är normalt 6-12 månader. Terapitiden för enskilda personer är 45-50 minuter/gång. För par och familjer är den 1,5 timme.

I dag är psykologerna inte knutna till Försäkringskassan. Det betyder att du måste stå för hela kostnaden själv. I vissa fall kan socialtjänsten eller arbetsgivaren gå in och stödja terapisamtal under en kortare period.